Sing4Wales.com

Pwrpas y wefan hon ydy dod â chaneuon Cymraeg at sylw y Cymry di-Gymraeg – ond os bydd yn atgoffa ambell Gymro neu Gymraes am ein hetifeddiaeth gerddorol, gorau’n y byd!

Yn y pendraw, ein gobaith ydy y bydd hyn yn arwain at ganu gwell wrth gefnogi timau Cymru…:-)

Os hoffech weld cân sydd ddim yma, mae croeso cynnes i chi gysylltu gyda ni trwy glicio yn fan hyn er mwyn gofyn i ni ei chynnwys a/neu gynnig trefnu recordiad ohoni eich hunain!

Yn yr un ffordd, rydym bob amser yn falch o glywed unrhyw syniadau am sut i ddatblygu’r wefan hon ymhellach – felly os ydach chi’n meddwl bod rhywbeth amlwg o’i le, neu rywbeth difyr y gallwn ei ychwanegu, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn cysylltu gyda ni…:-)