Gwahoddiad

Drink for Wales!

Mi glywaf dyner lais
yn galw arnaf fi
i ddod a golchi ‘meiau i gyd
yn afon Calfari.

Arglwydd, dyma fi
ar dy alwad di,
canna f’enaid yn y gwaed
a gaed ar Galfari.

Yr Iesu sy’n fy ngwadd
i dderbyn gyda’i saint
ffydd, gobaith, cariad pur a hedd
a phob rhyw nefol fraint.

Yr Iesu sy’n cryfhau
o’m mewn ei waith drwy ras;
mae’n rhoddi nerth i’m henaid gwan
i faeddu ‘mhechod cas.

Gogoniant byth am drefn
y cymod a’r glanhad;
derbyniaf Iesu fel yr wyf
a channaf am y gwaed.

Translation:

I hear thy tender voice
Calling me
To come and wash my sins
In the River of Calvary.

Lord, here I am
At your call
Wash my spirit in the blood
That flows from Calvary.

Jesus invites me
To receive with the saints
Faith, hope, pure love and peace
And all of heaven’s honours.

Jesus strengthens me
In his work through grace
He gives strength to my weak spirit
To beat my hateful sin.

Praise be forever
For the Atonement and the Cleansing
I will receive Jesus as I am
And be washed clean in the blood.

Drink for Wales!