Lleucu Llwyd

Drink for Wales!

Lleucu Llwyd, rwyt ti’n hardd,
Lleucu Llwyd, rwyt ti’n werth y byd i mi,
Lleucu Llwyd, rwyt ti’n angel,
Lleucu Llwyd, rwy’n dy garu garu di.

O! rwy’n cofio cwrdd â thi
Ac rwy’n cofio’r glaw.
Ydi’r eos yn y goedwig?
Ydi’r blodau yn y maes gerllaw?
Yn yr afon mae cyfrinach
Dy gusan cyntaf di,
Yn y goedwig mae y blodau
Yn sibrwd dy enw di.

O mae’r oriau mân yn myned
Fel eiliaid ar adain y gwynt;
Os gorweddaf ar fy ngwely
Efallai daw’r freuddwyd yn gynt.
O mae rhywun yn agosau
Mi glywaf wichian y glwyd,
Ac rwy’n nabod sŵn yr esgid
Mae’n perthyn i Lleucu Llwyd.

Translation:

Lleucu Llwyd, you are beautiful,
Lleucu Llwyd, you’re worth the world to me,
Lleucu Llwyd, you’re an angel,
Lleucu Llwyd, I love love you.

O! I remember meeting you
And I remember the rain.
Is the nightingale in the wood?
Are the flowers in the nearby field?
In the river is a secret,
Your first kiss,
In the wood the flowers
Are whispering your name.

O the small hours go
Like an instant on the wind’s wing;
If I lie on my bed
Perhaps the dream will come sooner.
Someone is drawing near,
I hear the creak of the gate,
And I know the sound of the shoes,
They belong to Lleucu Llwyd!

Drink for Wales!