Moliannwn

Drink for Wales!

Nawr lanciau, rhoddwn glod
Mae’r gwanwyn wedi dod
Y gaeaf a’r oerni a aeth heibio;
Daw’r coed i wisgo’u dail
A mwyniant mwyn yr haul
A’r ŵyn ar y dolydd i brancio

Moliannawn oll yn llon
Mae amser gwell i ddyfod
Ha-ha-le-liw-la
Ac ar ôl y tywydd drwg
Fe wnawn arian fel y mŵg
Mae arwyddion dymunol o’n blaenau
Ffwdl la la, ffwdl la la
Ffwdl la la, la la la la

Daw’r robin goch yn llon
I diwnio ar y fron
A cheiliog y rhedyn i ganu
A chawn glywed wiparhwil
A llyffantod wrth y fil
O’r goedwig yn mwmian chwibanu

Fe awn i lawr i’r dre
Gwir ddedwydd fydd ein lle
A llawnder o ganu ac o ddawnsio
A chwmpeini naw neu ddeg
O enethod glân a theg
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio…

Translation:

Now lads, we give praise
The spring has arrived
The winter and coldness has passed
The trees will be wearing their leaves
And the fair warmth of the sun
And the lambs to frolic in the meadows.

We all praise cheerfully
Better times are coming
Ha-ha-lle-lu-jah
And after the bad weather
We’ll make money as fast as smoke
There are pleasant signs ahead of us.
Ffwdl la la, ffwdl la la
Ffwdl la la, la la la la.

The robin will come merrily
To give a tune on the hill
And the grasshopper to sing
And we shall hear the whippoorwill
And frogs by the thousand
From the forest whistling in a mumble.

We’ll go down into town
Our place will be truly blissful
With plentiful singing and dancing
And the company of nine or ten
Fair and pretty girls
Where the beauty of the world dazzles…

Drink for Wales!