Ar Hyd y Nos

Drink for Wales!

Click here to find out more about the truly superb Meinir Gwilym. Our favourite album of hers (which you can get on her website) is the outstanding ‘Dim Ond Clwydda’ (which means ‘Only Lies’)…:-)

Holl amrantau’r sêr ddywedant
Ar hyd y nos.
Dyma’r ffordd i fro gogoniant
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch,
I arddangos gwir brydferthwch,
Teulu’r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos.

O mor siriol gwena seren
Ar hyd y nos,
I oleuo’i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos,
Nos yw henaint pan ddaw cystudd,
Ond i harddu dyn a’i hwyrddydd
Rhown ein golau gwan i’n gilydd
Ar hyd y nos.

Translation:

All the star’s eyelids say,
All through the night,
“This is the way to the valley of glory,”
All through the night.
Darkness is another kind of light
To show true beauty,
The Heavenly family in peace,
All through the night.

O how cheerful smiles the star,
All through the night,
To light its earthly sister,
All through the night.
Old age is night when affliction comes,
But to beautify man in his late days,
We’ll put our weak light together,
All through the night.

Drink for Wales!